[]
[]
[]
[]
[]
GAZ
NIP 821 23 66 543 REGON 712570195
Rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Rykach 63 1020 3219 0000 9302 0059 9001
KRS 0000219931 Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabarska 20
Kapitał podstawowy 50.000,00 zł opłacony w całości.
oprogramowanie, szkolenia, bezpieczeństwo IT, przywracanie danych
strony www, multimedia dla firm